Linux / Başlangıç-İçin-Bilinmesi-Gereken-Bazı-Linux-Komutları

Başlangıç İçin Bilinmesi Gereken Bazı Linux Komutları

Bu derste çok kullanılan ve bilinmesi gereken bazı Linux komutları işlenecektir. Bu komutlar, Linux sistemlerinin çoğunda standartlaşmış olan komutlardır. Bu komutların bazılarının bazı parametreleri de işlenecektir.

help

help komutu bazı Linux komutları için yardım bilgisinin görüntülenmesini sağlar. Kullanımı aşağıda verilmiştir:

help

Bu komut, parametresiz kullanılır.

man

man komutu belirtilen Linux ile ilgili yardım içeriğiyle ilgili kılavuz sayfasının görüntülenmesini sağlar. Bu yardım içerikleri herhangi bir Linux komutuyla ilgili olabilir. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

man [Komut]

Bu komut, parametre olarak kılavuz sayfası görüntülenecek komutun ismini alır.

pwd

pwd komutu geçerli dizini görüntülenmesini sağlayan komuttur. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

pwd

Bu komut, parametresiz kullanılır.

ls

ls komutu geçerli dizinin ya da belirtilen dizin yolunun içeriğinin görüntülenmesini sağlayan komuttur. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

ls [Dizin Yolu ya da Dosya Yolu]

Bu komut, parametresiz kullanıldığında geçerli dizini, bir dizin yolu belirtildiğinde bu dizin yolunun içeriğini görüntüler. Dosya yolu belirtildiğinde bu dosya yolunun belirttiği dosyayı görüntüler. Özel sembol kullanımında birden çok dizin görüntülenmesi sağlanabilir.

cd

cd komutu belirtilen dizine geçilmesini sağlayan komuttur. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

cd [Dizin Yolu]

Bu komut, parametreli kullanımında belirtilen dizin yoluna, parametresiz kullanıldığında ev dizinine geçilmesini sağlar.

mkdir

mkdir komutu belirtilen dizinin oluşturulmasını sağlayan komuttur. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

mkdir [Dizin Yolu]

Bu komut, parametre olarak belirtilen yeni dizin yolunda olan yeni dizini oluşturur.

rmdir

rmdir komutu belirtilen dizinin silinmesini sağlayan komuttur. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

rmdir [Dizin Yolu]

Bu komut, parametre olarak belirtilen dizin yolunda olan dizini siler. Silinecek dizinin boş olması gerekir.

more

more komutu belirtilen dosyanın içeriğinin görüntülenmesini sağlayan komuttur. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

more [Dosya Yolu]

Bu komut, parametre olarak belirtilen dosyanın içeriğini görüntüler.

cp

cp komutu belirtilen dosyanın belirtilen yere kopyalanmasını sağlayan komuttur. Ayrıca kopyalanmış dosya için yeni bir ad belirtilebilir. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

cp [Dosya Yolu] [Dizin Yolu ya da Dosya Yolu]

Bu komutun ilk parametresi kopyalanacak dosyanın yoludur. İkinci parametresiyse kopyalanmış dosyanın dizin yolu ya da dosya yoludur. Dizin yolu belirtilmişse kopyalanan dosyanın adı, kopyalanmış dosyanın adıyla aynı olur. Dosya yolu belirtilmişse kopyalanmış dosyanın adı, belirtilen dosya adı olur.

rm

rm komutu belirtilen dosyanın silinmesini sağlayan komuttur. Kullanımları aşağıda verilmiştir:

rm [Dosya Yolu] rm -r [Dizin Yolu]

Bu komut, parametre olarak belirtilen dosyanın silinmesini sağlar. -r parametresiyle birlikte kullanıldığında parametre olarak verilen belirtilen dizin yolunun belirttiği dizini ve içinde bulunan öğeleri siler. -r parametresiyle dosya yolu belirttmek olanaklıysa da bu kullanışlı değildir.

shred

shred komutu belirtilen dosyanın içeriğinin güvenli olarak silinmesini sağlayan komuttur. Aynı zamanda dosyanın kendisini de silebilir. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

shred [-n Silinme Sayısı] [-u] [Dosya Yolu] rm -r [Dizin Yolu]

Bu komut, parametre olarak belirtilen dosyanın güvenli olarak silinmesini sağlar. -n parametresiyle birlikte kullanıldığında parametre olarak verilen sayı kadar güvenli silme işlemi yapılır. -u parametresiyle birlikte kullanıldığında dosyanın silinmesi sağlanır.

mv

mv komutu belirtilen dosyanın belirtilen yere taşınmasını sağlayan komuttur. Ayrıca taşınmış dosya için yeni bir ad belirtilebilir. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

mv [Dosya Yolu] [Dizin Yolu ya da Dosya Yolu]

Bu komutun ilk parametresi taşınacak dosyanın yoludur. İkinci parametresiyse taşınacak dosyanın yeni dizin yolu ya da yeni dosya yoludur. Dizin yolu belirtilmişse taşınan dosyanın adı değişmez. Dosya yolu belirtilmişse taşınan dosyanın adı, belirtilen dosya adı olur.

free

free komutu kullanılan ana belleğin kullanımını ve bu belleğin miktarını görüntüler. Komutun kullanımları aşağıda verilmiştir:

free [-h]

Bu komut parametresiz olarak kullanıldığında değerler bayt cinsinden görüntülenir. -h parametresiyle birlikte kullanımında değerler daha okunabilir olarak görüntülenir.

df

df komutu kullanılan saklama birimlerinin kullanımını ve bu birimlerin miktarını görüntüler. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

df [-h]

Bu komut parametresiz olarak kullanıldığında değerler bayt cinsinden görüntülenir. -h parametresiyle birlikte kullanımında değerler daha okunabilir olarak görüntülenir.

history

history komutu komut geçmişini görüntülenmesini sağlar ya da komut geçmişini siler. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

history [-c]

Bu komut parametresiz olarak kullanıldığında komut geçmişi görüntülenir. -c parametresiyle birlikte kullanımında komut geçmişi silinir.

date

date komutu sistem saatinin görüntülenmesini sağlar ya da sistem saatini değiştirir. Komutun kullanımı aşağıda verilmiştir:

date [-s sözce]

Bu komut parametresiz olarak kullanıldığında sistem saati görüntülenir. -s parametresiyle birlikte kullanımında belirtilen C programlama dili zaman biçimnide olan sözceye göre sistem saati değişir. Kaynaklar

The Linux Documentation Project; İnternet Adresi: http://tldp.org/