Linux / Linux-Sistemlerinde-Bazı-Aygıt-Dosyaları

Linux Sistemlerinde Bazı Aygıt Dosyaları

Linux sistemlerinde aygıtlar için dosyalar atanmıştır. Bu dosyalar standart olarak /dev dizinindedir. Bu derste bazı aygıt dosyaları işlenecektir.

Linux sistemlerinde aygıt tanımlaması karakter aygıtı ve blok aygıtı olmak üzere iki türe ayrılır. Karakter aygıtları klavye, fare gibi aygıtlardır. Blok aygıtları, sabit disk, flaş bellek gibi aygıtlardır. Bu iki tür için ayrı türde okuma ve yazma yapılır.

Aygıt dosyalarından, herhangi bir aygıtı belirtmeyip sanal olarak iş yapan Linux aygıt dosyaları da vardır.

Linux sistemlerinde standart olan bazı aygıt dosyaları aşağıda verilmiştir:

ttyX

Standart uçbirim belirtir. X yerine sayı gelmelidir. Sayılar sıfırdan başlar. Örnek olarak birinci uçbirim için tty0 ve dördüncü uçbirim için tty5 verilebilir.

ttySX

Seri iletişim aygıtlarında olan uçbirim belirtir. X yerine sayı gelmelidir. Sayılar sıfırdan başlar. Örnek olarak ikinci seri uçbirim için ttyS1, üçüncü seri uçbirim için ttyS2 verilebilir.

zero

Bu sanal aygıtta okunan her bayt sıfırdır. Bu aygıta veri yazılmaz.

null

Bu sanal aygıtta yazılan her bayt boşa gider. Bu aygıta veri okunmaz.

random

Bu sanal aygıtta rastgele baytlar okunur. Bu aygıta veri yazılmaz.

hdXY

MFM ya da PATA arabirimli sabit disk sürücü ya da katı hâl sürücüsü belirtilir. X yerine harf ve Y yerine sayı gelmelidir. Harfler a harfinden başlar. Sayılar sıfırdan başlar. Örnek olarak birinci sabit disk için hdq, birinci sabit diskin bölümü için hda0 ve ikinci sabit diskin üçüncü bölümü için hdb12 verilebilir.

sdXY

SCSI ya da SATA arabirimli sabit disk sürücü ya da katı hâl sürücüsü belirtilir. X yerine harf ve Y yerine sayı gelmelidir. Harfler a harfinden başlar. Sayılar sıfırdan başlar. Örnek olarak birinci sabit disk için sda, birinci sabit diskin bölümü için sda0 ve ikinci sabit diskin ikinci bölümü için sdb1 verilebilir.

fdX

Disket sürücüsü belirtir. X yerine sayı gelmelidir. Sayılar sıfırdan başlar. Örnek olarak disket sürücü için fd0, ikinci disket sürücüsü için fd1 verilebilir.

loopX

Döngü aygıtı belirtir.Bu aygıt sanal olarak kalıp dosyası bağlanır. X yerine sayı gelmelidir. Sayılar sıfırdan başlar. Örnek olarak birinci döngü aygıtı için loop0, üçüncü döngü aygıtı için loop2 verilebilir.

ram

Geçici bellekte bulunan sanal saklama arabirimi belirtir.

rtc

Gerçek zaman saati belirtir.

Kaynaklar

The Linux man-pages project; İnternet Adresi: https://www.kernel.org/doc/man-pages/