Linux / Linux-Sistemlerinde-Standart-Dizin-Yapısı

Linux Sistemlerinde Standart Dizin Yapısı

Bir Linux sisteminde, Linux’un ana dizinini belirrten saklama biriminde standart dizin yapısı vardır. Bu dizin yapısı standardına “Filesystem Hierarchy Standard” denilmektedir. Bu standardın isminin Türkçesi “Dosya Sistemi Hiyeraşi Standardı”‘dır.

Bu dizin yapısına çoğu Linux Dağıtımı uyar.

Bu dizin yapısında saklama biriminin kök dizini bölü işareti olarak belirtilir.

Bu dizin yapısında tanımlı dizinlerin bazıları aşağıda verilmiştir:

/bin Dizini

Bu dizinde önemli programlar bulunur. Bu dizinin içinde bulunanlar bütün kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.

/boot Dizini

Bu dizinde Linux çekirdeği ve önyükleyici bulunur.

/dev Dizini

Bu dizinde aygıt dosyaları bulunur.

/etc Dizini

Bu dizinde sistem ayarlarının bulunur.

/home Dizini

Bu dizinde yönetici kullanıcı dışında olan diğer kullanıcıların ev dizinleri bulunur. Bu dizin isteğe bağlıdır.

/lib Dizini

Bu dizinde programlar tarafından paylaşılan kütüphaneler bulunur.

/lib/modules Dizini

Bu dizinde çekirdek modülleri bulunur.

/media Dizini

Bu dizinde çıkarılabilir saklama birimlerinin bağlandığı dizinler bulunur.

/mnt Dizini

Bu dizinde geçici olarak bağlanan dosya sistemleri bulunur.

/opt Dizini

Dağıtımından ayrı olarak kurulan yazılımlar bu dizinde yer alır. Her yazılım, ayrı alt dizinlerde yer alır.

/root Dizini

Yönetici kullanıcının ev dizinidir. Bu dizin isteğe bağlıdır.

/run Dizini

Sistem değişken verilerinin yer aldığı dizindir.

/proc Dizini

Çekirdek ve işlem bilgilerinin yer aldığı dizindir.

/sbin Dizini

Sistem programlarının yer aldığı dizindir. Bu dizinin içinde bulunan programlara yalnızca yönetici kullanıcı erişebilir.

/srv Dizini

Sistemde bulunan servislerin verilerinin bulunduğu dizindir.

/sys Dizini

Çekirdek ve sistem bilgilerinin yer aldığı dizindir.

/tmp Dizini

Geçici dosyaların yer aldığı dizindir.

/usr Dizini

Kullanıcı yazılımlarının yer aldığı dizindir. Bu dizinde yer alan yazılımlar için alt dizinler bulıunur. Bu alt dizinler aşağıda verilmiştir:

/usr/bin Dizini

Kullanıcı yazılımlarının programlarının yer aldığı dizindir.

/usr/include Dizini

Başlık dosyalarının yer aldığı dizindir.

/usr/lib Dizini

Programalmada kullanılacak kütüphane dosyalarının yer aldığı dizindir.

/usr/libexec Dizini

Diğer programların çalıştırdığı ğrogramların yer aldığı dizindir. Bu dizinler, kullanıcı tarafından çalıştırılmaz.

/usr/local Dizini

Yerel olarak bulunan yazılımların yer aldığı dizindir. Bu yazılımlar, sistem güncellenmesinden etkilenmez. Bu dizinde yer alan yazılımlar için alt dizinler bulıunur. Bu alt dizinler aşağıda verilmiştir:

/usr/local/bin Dizini

Yerel olarak bulunan programların yer aldığı dizindir. Oyunların programları ve sistem programları ayrı olarak bulunur.

/usr/local/etc Dizini

Yerel olarak bulunan yazılımların yapılandırma dosyalarının yer aldığı dizindir.

/usr/local/games Dizini

Yerel olarak bulunan oyunların programlarının yer aldığı dizindir.

/usr/local/include Dizini

Yerel olarak bulunan başlık dosyalarının yer aldığı dizindir.

/usr/local/lib Dizini

Programlama için kullanılan yerel olarak bulunan kütüphanelerinin yer aldığı dizindir.

/usr/local/man Dizini

Yerel olarak bulunan yazılımların kılavuzlarının yer aldığı dizindir.

/usr/local/sbin Dizini

Yerel olarak bulunan sistem programlarının yer aldığı dizindir.

/usr/local/share Dizini

Yerel olarak bulunan prorgramların mimarî bağımsız dosyalarının yer aldığı dizindir.

/usr/local/src Dizini

Yerel olarak bulunan programların kaynak kodlarının yer alıdğı dizindir.

/usr/sbin Dizini

Çok önemli olmayan sistem programlarının yer aldığı dizindir. Bu programlara yalnzıca yönetici kullanıcı tarafından erişilebilir.

/usr/share Dizini

Mimarî bağmsız dosyaların yer aldığı dizindir.

/usr/src Dizini

Yerel olarak bulunan programalr dışında olan programların kaynak kodlarının yer aldığı dizindir.

/var Dizini

Değişken verilerin bulunduğıu dizindir. Bu dizininin alt dizinleri vardır. Bu dizinler aşağıda verilmiştir:

/var/account Dizini

Kullanıcı girişi verilerinin bulunduğu dizindir. Bu dizin isteğe bağlıdır.

/var/cache Dizini

Yazılımların önbellek olarak sakladıkları verileri içeren dizindir.

/var/crash Dizini

Sistem çökmeleri bilgilernin yer aldığı dizindir. Bu dizin isteğe bağlıdır.

/var/games Dizini

Oyunların değişken verilerinin yer aldığı dizindir. Bu dizin isteğe bağlıdır.

/var/lib Dizini

Durum veirlerinin yer aldığı dizindir.

/var/log Dizini

Günlük dosyalarının yer aldığı dizindir.

/var/spool Dizini

Sıralı işlerin değişken verilerinin barındırdığı dosyaların yer aldığı dizindir. Bu dizinin alt dizinleri vardır. Bu alt dizinlerin bazıları aşağıda verilmiştir:

/var/spool/cron Dizini

Sıralı işlerin yer aldığı dizindir.

/var/spool/lpd Dizini

Yazıcı işlerinin veirlerinin yer aldığı dizindir.

/var/tmp Dizini

Sistemin yeniden başlatılana kadar tutulan değişken sistem verileri içerir. /tmp dizininin bulunduğu dosyalarının verilerinden daha kalıcı verilerdir.

Kaynaklar

File System Hierarchy Standard Refrenced Speifications; İnternet Adresi: http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml